Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte

Odsjek za strateško planiranje obavlja poslove koordinacije, nadzora, izrade i provedbe dokumenata strateškog planiranja, kao i koordinacije, pripreme i provedbe razvojnih projekata sve u cilju dugoročne vizije kvalitetnog upravljanja prostorom.

Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godinetemeljni je strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje kojeg čine gradovi Pula i Vodnjan te općine Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat. Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanoga područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Plan razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godineje osnovni srednjoročni akt strateškog planiranja koji definira viziju razvoja Grada Pula-Pola i strateške razvojne ciljeve Grada u razdoblju od 2020. do 2030. godine.

Provedbeni program Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2025. godinekratkoročni je akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (JLS) odnosno gradonačelnik. Program je usklađen sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i Planom razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020 do 2030. godine.

Plan razvoja pametnog Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028. (Smart city)izrađen je se u svrhu razvoja pametnog Grada Pula-Pola te je usmjeren na digitalizaciju uprave i primjene novih tehnologija. „Pametan grad“ odnosno „Smart city“ podrazumijeva poslovanje grada uz pomoć digitalnih tehnologija, ali po mjeri čovjeka. Grad Pula-Pola prati razvojne trendove i u skladu s tim potrebno je usvojiti pametan „smart“ model upravljanja putem kojeg će građani sudjelovati u kreiranju javnih usluga te predlagati i razvijati nove načine komunikacije korištenjem pametnih tehnologija. Pametan grad posebice naglašava održivo gospodarstvo, podržavanje razvoja i istraživanja uz osiguranje visoke kvalitete života i dostupnosti javnih usluga svojim građanima.

Strategija upravljanja imovinom Grada Pule-Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godineodređuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada Pula-Pola. Strategija predviđa ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom Grada Pula-Pola, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Grad pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Plan razvoja kulture Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godineodređuje strateško usmjerenje za razvoj kulture grada Pule koji objedinjuje potencijale, resurse i napore dionika u kulturi kako bi se unaprijedili uvjeti rada i stvaranja u kulturi te održivi razvoj kulture, ojačala međunarodna, intersektorska i međusektorska suradnja i osiguralo veće sudjelovanje građana u kulturi.

Projekt „Strategija zelene urbane obnove Grada Pula-Pola“je strateška podloga od značaja za Grad Pula-Pola, a koji se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

Dokumenti:


Novosti

Održane fokus grupe u okviru izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula - Pola

Održane fokus grupe u okviru izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula - Pola

U pulskoj Komunalnoj palači nastavljaju se aktivnosti za izradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula - Pola. Tim povodom, 4. …

Mreža zelene infrastrukture

Gradu Pula-Pola odobreno financiranje Strategije zelene urbane obnove

Kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost Gradu Pula-Pola odobreno je financiranje Strategije zelene urbane obnove Grada Pula-Pola u ukupnom …

Vallelunga_arhiva

Potpisan Ugovor za izradu Idejno arhitektonsko-urbanističkog rješenja zone Vallelunga

Pored središnjeg gradskog centra na području starog grada te gradskog centra u južnom dijelu grada, Grad Pula želi uspostaviti i …

Započela izrada Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula-Pola

Započela izrada Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula-Pola

Svrha Plana je osigurati dugotrajni sustav upravljanja koji će stvoriti preduvjete za integraciju zaštićene kulturne baštine u društveno-ekonomske okvire razvoja …

Strategije zelene urbane obnove Grada Pula - Pola

Usvojenom Strategijom zelene urbane obnove stvaraju se temelji razvoja održivog prostora grada Pule

Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj u petak, 9. veljače 2024. godine usvojilo je Strategiju zelene urbane obnove Grada Pula …

Kroz seriju interaktivnih radionica, gradovi pod pregledom i stručnjaci radili su na jačanju kapaciteta

Grad Pula na EUI Peer review: U fokusu su bile strategije urbanog razvoja

Događaj je vođen od strane stručnjaka iz drugih europskih gradova koji su dijelili svoja iskustva u području održivog urbanog razvoja …

Digitalizacijom do transparentnije gradske uprave

Portal ICT Business o Gradu Puli: Digitalizacijom do transparentnije gradske uprave

Portal ICT Business objavio je članak koji opsežno opisuje aktivnosti i korake koje je Grad Pula poduzeo kako bi se digitalizirale javne usluge, …

C4TALENT

Grad Pula sudjeluje u projektu “C4TALENT” s ciljem poticanja poduzetništva i zadržavanja mladih stručnjaka

Više informacija na:  https://urbact.eu/   Deset partnera udružilo je snage kako bi pokrenuli URBACT projekt “C4TALENT” s ciljem stvaranja dinamičnog poslovnog okruženja pogodnog …

1. Core Meeting - partnerski sastanak projekta URBACT mreže C4TALENT

Predstavnici Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte Grada Pule sudjelovali na 1. Core Meeting-u projekta URBACT mreže C4TALENT održanom u Alytusu, Litva

Predstavnici Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte Grada Pule sudjelovali su na 1. Core Meeting-u - partnerskom sastanku …

javno izlaganje strateške podloge - Strategije zelene urbane obnove Grada Pula - Pola do 2030. godine

Održano javno izlaganje strateške podloge - Strategije zelene urbane obnove Grada Pula - Pola do 2030. godine

U dvorani Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore Pula održano je javno izlaganje strateške podloge - Strategije zelene urbane obnove Grada Pula …