Mjesna samouprava

Mjesni odbor Veruda

Mjesni odbor Veruda obuhvaća područja gradskih četvrti Veruda, Valsaline, i gradskih turističkih predjela Monsival, Saccorgiana i Verudella smješteno na površini od 1.807.715 m2 na kojem živi 5.698 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Banovčeva 4. i 6.

Prikaz granica mjesnog odbora Veruda

Prikaz granica mjesnog odbora Veruda
Mjesni odbor Veruda