Mjesni odbor Veruda

Vijeće Mjesnog odbora Veruda

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 18. veljače 2024. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. ožujka 2024. godine.

Predsjednica:GORDANA STEVANOVIĆ BRAJIĆ

Zamjenik predsjednice: DENIS PAL

Članovi:

  • PETAR MIRKO BOGDANOVIĆ
  • MOMČILO NIKOLIĆ
  • FRANE JELENIĆ
  • STEVO GOLUBIĆ
  • SAMANTA JADREŠKO
  • IREN BUDIJA
  • ADNAN NESIMI
  • STELA GRULOVIĆ
  • ALENKA VUČINIĆ

Poslovnik o radu Vijeća MO Veruda

Dokumenti