Mjesna samouprava

Mjesni odbor Šijana

Mjesni odbor Šijana obuhvaća područja gradskih četvrti Šijana, Monteghiro i prigradskih naselja Valica-Ilirija, Vidrijan i Vernal smješteno na površini od 3.421.918 m2 na kojem živi 6.897 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Koparska 46.

Prikaz granica mjesnog odbora Šijana

Prikaz granica mjesnog odbora Šijana
Mjesni odbor Šijana