Mjesni odbor Šijana

MO Šijana - Kontakt

Refeent I za mjesnu samoupravu:Marjan Čupić
Adresa:Koparska ulica 46
Uredovno vrijeme:ponedjeljkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon:052/502-492;
Kontakt mobitel:099/ 493 4106
E-mail:sijana.mjesniodbor@pula.hr