Mjesni odbor Šijana

Vijeće Mjesnog odbora Šijana

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 18. veljače 2024. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 18. ožujka 2024. godine.

Predsjednik:ALEN DRANDIĆ

Zamjenik predsjednika: MASSIMO PETERCOL

Članovi:

  • CHIARA PERUŠKO
  • SAŠA MOHARIĆ
  • ĐILDO PLIŠKO
  • TONČI RASPAR
  • MIRJANA RAUKOVIĆ
  • SILVANA ZANINI ILIĆ
  • IVANA RUBA
  • HELENA STRAŽIČIĆ GALANT
  • KRISTINA KOLARIĆ

Poslovnik o radu Vijeća MO Šijana

Dokumenti: