Mjesna samouprava

Mjesni odbor Busoler

Mjesni odbor Busoler obuhvaća područja prigradskih naselja Busoler, Škatari, Šikići, Valmade, Monteserpo-Komunal, Kaiserwald i Valtursko polje smješteno na površini od 11.070.417 m2 na kojem živi 2.376 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Šišanska 25A

Prikaz granica mjesnog odbora Busoler

Prikaz granica mjesnog odbora Busoler
Mjesni odbor Busoler