Mjesni odbor Busoler

Vijeće MO Busoler

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 18. veljače 2024. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 18. ožujka 2024. godine.

Predsjednik:DAVOR MILJAVAC

Zamjenica predsjednika: SAMANTA RADEKA

Članovi:

  • VIKTOR BANOVIĆ
  • DRAŽEN VIDAKOVIĆ
  • SANJA MULAHUSIĆ
  • KRISTIJAN CERIN
  • KLAUDIA MACAN
  • ALEN BURŠIĆ
  • ANITA VIAN

Dokumenti: