Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 12.12.2013.

U četvrtak, 12. prosinca 2013. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje:
  a) Skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća od 24.10.2013. godine
  b) Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća od 20.11.2013. godine
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2013. godine
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 5. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2013. godinu
 6. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
  b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule
 8. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2014. godine
 9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2014. godinu
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
 12. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Pule za 2014. godinu i projekcija Proračuna Grada Pule za 2015. i 2016. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu
 13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti t.d. Pula Herculanea d.o.o.
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju projekta i davanju ovlaštenja
 15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 16. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog:
  a) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
  b) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Šijana
  c) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer
 17. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Pule
 18. Donošenje Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke
 19. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama
 20. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenjem otpadom
 21. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za ostvarivanje prava talijanske autohtone zajednice
 22. Donošenje Odluke o gradskim porezima Grada Pule
 23. Donošenje Odluke o otpisu zateznih kamata
 24. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 25. Donošenje Odluke o panoramskoj vožnji na području Grada Pule
 26. Donošenje
  a) Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Pula Sport
  b) Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove Pula Sport
 27. Izvješće Mandatne komisije o podnesenoj ostavci Peđe Grbina i određivanju zamjenika vijećnika (Danijel Ferić)

Zapisnik