Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U četvrtak, 27. lipnja 2013. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Obavijest Mirjane Galo o mirovanju mandata i Izvješće Mandatne komisije o verifikaciji mandata zamjenika (Dejan Janković) te polaganje prisega
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća od 12.06.2013. godine
 4. Donošenje Zaključka o usvajanja Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu:
  a) Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
  b) Dječjeg vrtića - Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula - Pola
  c) Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
  d) Javne ustanove Pula Film Festival
  e) Gradske knjižnice i čitaonice Pula
  f) Pučkog otvorenog učilišta Pula
  g) Javne ustanove Pula Sport
  h) Saveza sportova Grada Pule
  i) Zajednice tehničke kulture Pula
  j) Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula i Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Pule za 2012. godinu
 6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
 7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pule
 9. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje kulturno povijesnih spomenika Grada Pule
 10. Donošenje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine

Zapisnik