Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 24. studenog 2009. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 7.SJEDNICAGradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 29.10.2009.godine
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2009. godine
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 5. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2009. godinu
 6. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2009. godinu
 7. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2009. godinu
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 10. Donošenje Kriterija i standarda za osiguravanje sredstava za rad Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju osnovnoga programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za razdoblje od 2011. do 2014. godine
 12. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
 13. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade
 14. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji