Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 22. rujna 2009. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 održat će se 5. SJEDNICAGradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Izvješće Mandatne komisije o prestanku vijećničkog mandata Silvana Hrelje i verifikaciji mandata zamjenika člana Vijeća (Sonja Sučić)
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 30.07.2009.godine
 4. Donošenje Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina na sustav opskrbe pitkom vodom
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
 9. Donošenje:
  a)Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
  b)Odluke o prijedlogu sudske nagodbe
 10. Donošenje Odluke o poslovima i broju profesionalnih vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula
 11. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule
 12. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove - Istituzione prescolare "Rin Tin Tin" Pula-Pola
 13. Donošenje Zaključka o prijedloguimenovanjasudacaporotnikaŽupanijskogsudauPuli
 14. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule