Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 01.10.2012.

U ponedjeljak, 01. listopada 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća od 17.07.2012. godine
 3. Donošenje Odluke o izboru osobe za opskrbu električnom energijom povlaštenog kupca za potrebe obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete i semafora
 4. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (OŠ Kaštanjer)
 5. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Tomić&Co. d.o.o. Zagreb)
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu osnivačkih prava (DV "Bubamara" u Šišanu)
 7. Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
 8. Donošenje Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sportske luke "Štinjan - Puntižela"
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Puli
 10. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
 11. Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2013. godinu
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 13. Interpelacija za donošenje Zaključka o potrebi izmjene načina utvrđivanja dijelova pomorskog dobra na području Grada Pule koji se daju na uporabu koncesijskim odobrenjem
 14. Interpelacija za donošenje Zaključka o nužnosti hitne izvedbe sanacije dijela kolnika u Ulici Prekomorskih brigada