Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 22.05.2012.

U utorak, 22. svibnja 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća od 22.03.2012. godine
 3. Donošenje Zaključka o usklađenju Plana zaštite od požara za Grad Pulu
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01.2011. - 31.12.2011. godine i Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2011. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2011. godinu
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Saveza sportova Grada Pule za 2011. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zajednice tehničke kulture Pula za 2011. godinu
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2011. godinu
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula za 2011. godinu
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2011. godinu
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2011. godinu
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2011. godinu
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pula Film Festivala za 2011. godinu
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 15. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (igralište Gimnazije Pula)
 16. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 17. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 18. Donošenje
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
  b) Odluke o raspodjeli rezultata za 2011. godinu
 19. Donošenje Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Pule
 20. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola
 21. Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule
 22. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola
 23. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula - Pola
 24. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula
 25. Donošenje:
  a) Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
  b) Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaža na kupalištu Stoja u Puli