Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

10. sjednica Gradskog vijeća

U ponedjeljak, 19. travnja 2010. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održati će se 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 26.02.2010.godine
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pulu i donošenju Plana zaštite od požara za Grad Pulu
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2009. godini
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju "Investicijskog programa izgradnje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule", Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule od ožujka 2010. godine
 6. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pula Herculanea d.o.o. Pula
 8. Donošenje Odluke o zaduživanju Grada Pule (izgradnja OŠ Veli Vrh - II faza financiranja)
 9. Donošenje Odluke o oslobađanju obveze Udruge HDLU za ustupanje umjetničkih djela u zbirku umjetnina Grada Pule
 10. Donošenje Odluke o
  a) dodjeli Nagrade Grada Pule u 2010. godini
  b) dodjeli Grba Grada Pule u 2010. godini
  c) dodjeli Povelje Grada Pule u 2010. godini
 11. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 12. Donošenje Odluke o potpunom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa (BINA-ISTRA d.d.)
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 15. Donošenje Odluke o sufinanciranju djelatnosti Visoke tehničke škole u Puli - Politehnički studij s pravom javnosti Pula