Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

128. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

128. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 02. travnja 2009. godine, s početkom u 11.00 satu u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 127. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2008. godinu
 3. Donošenje Zaključka o organiziranju manifestacija ("8. Dani antike", "Izvorni sjaj pulske Arene", "Glazbeni projekti škola iz Londona", "Istra-cup 2009", "Kupujmo hrvatsko", "Florija - svetkovina cvijeća")
 4. Donošenje Odluke o uključivanju Grada Pule u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - (POS)
 5. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Glavaš Željko
 6. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na uređenju prometnih površina sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom dionice Ulice Bože Gumbca u Puli
 7. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji nogostupa i autobusnih stajališta u dijelu Ulice Stoja u Puli
 8. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Brajković Anton
 9. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule Jovanović Radosave iz Pule za povrat uplaćene pričuve
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine za građevinu izgrađenu na lokaciji Koparska 50 i 52 u Puli
 11. Donošenje Odluke o davanju stanova u najam
 12. Donošenje Zaključka o donošenju Obveznih uputa za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće
 13. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora