Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport

p.o. PROČELNICA

Ivana Sokolov, univ.spec.iur
Adresa: Sergijevaca 2
Telefon: 052/371-930
E-mail: ivana.sokolov@pula.hr

Djelokrug

Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove praćenja i proučavanja stanja te poticanje razvoja u području društvenih djelatnosti, mladih i sporta,

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, mladi, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita životinja),

- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova i udruga u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, mladi, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita životinja), koje obavljaju djelatnosti od interesa za Grad,

- nadzor nad namjenskim korištenjem proračunskih sredstava dodijeljenih ustanovama i udrugama,

- sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti vezanih uz mlade i sport iz nadležnosti Grada te predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju te nadzor nad njihovim korištenjem,

- stipendiranje studenata,

- financiranje programa i projekata udruga iz područja društvenih djelatnosti i mladih,

- suradnju s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama u području društvenih djelatnosti, mladih i sporta,

- stručne poslove u svezi sportskih manifestacija i programa od interesa za Grad,

- poslove u području socijalne skrbi,

- unaprjeđenje zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama,

- poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta, na otvorenom i zatvorenom, za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih,

- ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti, mladih i sporta.

            U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Ustrojstvo

Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport sastoji se od tri Odsjeka:

  1. Odsjek za odgoj i obrazovanje
  2. Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo
  3. Odsjek za mlade, sport i tehničku kulturu

U Odjelu je sistematizirano ukupno 12 radnih mjesta sa 19 izvršitelja.