Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća

p.o. PROČELNICA

Iva Matanović
Adresa: Forum 1
Telefon: 052-371-724
E-mail: iva.matanovic@pula.hr

Djelokrug

Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradonačelnika i njegovih radnih tijela,

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- poslove provjere zakonitosti i formalne ispravnosti nacrta i prijedloga akata iz djelokruga Gradonačelnika i/ili Gradskog vijeća,

- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama,

- poslove u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada,

- poslove odnosa s medijima i informiranja građana,

- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove međunarodne    suradnje Grada,

- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima Grada,

- poslove izgradnje, održavanja i daljnjeg razvoja Integriranog sustava upravljanja sukladno zahtjevima međunarodnih normi kvalitete.

            U ovoj Službi se obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

 

Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća sastoji se od dva Odsjeka: