4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za petak, 30. srpnja 2021. godine, s početkom u 17,00 sati u „Dvorani Pula“ u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma, Pula, Preradovićeva br. 1, sazvana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o.
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Fratarski d.o.o.
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o.
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o.
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o.
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Pragrande d.o.o.
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Pula Parking d.o.o.
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o.
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Pula Sport d.o.o.
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o.
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o.
 15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu Nogometnog kluba Istra 1961 s.d.d. Pula
 16. Izbor radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pula-Pola:
  16.1. Odbor za statut i druge opće akte
  16.2. Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule
  16.3. Odbor za plan i financije
  16.4. Odbor za suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju
  16.5. Odbor za ostvarivanje prava talijanske autohtone zajednice
  16.6. Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose
  16.7. Odbor za društvene djelatnosti
  16.8. Odbor za gospodarstvo
  16.9. Odbor za razvoj

Video materijali