IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2020. GODINE

 

Propisi za provođenje izbora:

Obvezatne upute i obrasci

Objava zbirnih i kandidacijskih lista