Novosti

19/02/2020

Objavljeni konačni rezultati izbora za Vijeća mjesnih odbora Grada Pule

Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Pule, sukladno člancima 38., 53. i 54. Osnova pravila mjesnih odbora  odbora (Službene novine“ Grada Pule br. 10/09, 09/11, 11/15, 01/18 i 20/19),pravovremeno je utvrdilo rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule, održanih dana 16. veljače 2020. godine.

Protekom propisanog roka za podnošenje prigovora, službeni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnih odbora postali su konačni dana 19. veljače 2020. godine. 

Konačni rezultati izbora objavljeni su na službenim web stranicama Grada Pule i na oglasnim pločama u sjedištima mjesnih odbora.


MO Arena - konačni rezultati izbora
CL Arena - risultati definitivi

MO Busoler - konačni rezultati izbora
CL Bussoler - risultati definitivi

MO Gregovica - konačni rezultati izbora
CL Grega - risultati definitivi

MO Kaštanjer - konačni rezultati izbora
CL Castagner - risultati definitivi

MO Monte Zaro - konačni rezultati izbora
CL Mote Zaro - risultati definitivi

MO Monvidal - konačni rezultati izbora
CL Monvidal - risultati definitivi

MO Nova Veruda - konačni rezultati izbora
CL Nouva Veruda - risultati definitivi

MO Stari Grad - konačni rezultati izbora
CL Citta' Vecchia - risultati definitivi

MO Stoja - konačni rezultati izbora
CL Stoia - risultati definitivi

MO Sv. Polikarp – Sisplac - konačni rezultati izbora
CL San Policarpo - Sisplaz - risultati definitivi

MO Šijana - konačni rezultati izbora
CL Siana - risultati definitivi

MO Štinjan - konačni rezultati izbora
CL Stignano - risultati definitivi

MO Valdebek - konačni rezultati izbora
CL Valdibecco - risultati definitivi

MO Veli Vrh - konačni rezultati izbora
CL Monte Grande - risultati definitivi

MO Veruda - konačni rezultati izbora
CL Veruda - risultati definitivi

MO Vidikovac - konačni rezultati izbora
CL Vidikovac - risultati definitivi