Novosti

18/03/2010

75. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.1. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 9/07),

S A Z I V A M

75. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza četvrtak, 14. veljače 2008. godines početkom u 11,00 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 73. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
  2. Donošenje Odluke o ovlaštenju za sklapanje sporazuma - kazne za parkiranje
  3. Donošenje Odluke o davanju na uporabu i održavanje natpisnih ploča za obavijest o umrlima
  4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izdavanju tabularne isprave - Matarugić Slava
  5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izdavanju tabularne isprave - Mesaroš Imre
  6. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Prenka Leko
  7. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Carrarina ulica 7.
  8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za četvrto tromjesečje 2007. godine
  9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula