Novosti

30/04/2009

92. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Donošeje Odluke o kućnom redu u objektu Centra gradskih udruga "Rojc" Pula
2.Donoje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (na području MO Šijana, MO Veruda, MO Vidikovac, MO Kaštanjer, MO Valdebek, MO Šijana - industrijska zona, MO Štinjan, MO Busoler, MO Stari Grad)
3.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
4.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na građenju prometnih površina s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom dijela Ulice Istarskog razvoda, naselje Gregovica u Puli
5.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave geodetskih usluga potrebnih za obavljanje poslova pripreme i gradnje drugog kolnika Ulice Prekomorskih brigada u Puli
6.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Senteš Ilona
7.Donošenje Zaključka o prihvatu Nagodbe u predmetu Bajramović Gicić Dževada
8.Donošenje Odluke o kriterijima davanja na uporabu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, bez naknade
9.Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu ugostiteljskom obrtu "Sara" iz Pule, Riva br. 2
10.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine izgrađene na k.č.br.zgr. 691/2 k.o. Pula, M. Gupca br. 1 u Puli