Novosti

Grb Grada Pule

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedećiD N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika a)sa 17. sjednice Gradskog vijeća od 28.11.2006.b)sa 18. sjednice Gradskog vijeća od 05.i 0…
Grb Grada Pule

23. sjednica Gradskog vijeća grda Pule

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak 23. travnja 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.Za rad sjednice predložen je dnevni red:1. Vijećnička pitanja2. Usvaj…
Grb Grada Pule

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D :1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća od 29.05.2007.3.Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule4.Donošenje Odluke o izmjeni i dop…
Grb Grada Pule

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

3.8.2007. - 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 8. kolovoza 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisni…
Grb Grada Pule

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 28. kolovoza 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 26. sj…
Grb Grada Pule

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 26. rujna 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjed…
Grb Grada Pule

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

21.9.2007. - 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u subotu 29. rujna 2007. u 10 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Donošenje Odluke o izmjeni i …
Grb Grada Pule

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 30. listopada 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradsko…
Grb Grada Pule

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća od 30.10.2007.3.Donošenje Izmjena Statuta Grada Pule4.Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu …
Grb Grada Pule

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak 10. prosinca 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gra…
Grb Grada Pule

33. Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Sustav gospodarenja otpadom na području Istarske županije2.Sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule
Grb Grada Pule

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak 18. veljače 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači. Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gra…
Grb Grada Pule

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 26. ožujka 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog …
Grb Grada Pule

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 16. travnja 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog…
Grb Grada Pule

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 14. svibnja 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Gradskog…