Novosti

Grb Grada Pule

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 30. listopada 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradsko…
Grb Grada Pule

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća od 30.10.2007.3.Donošenje Izmjena Statuta Grada Pule4.Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu …
Grb Grada Pule

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak 10. prosinca 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gra…
Grb Grada Pule

33. Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Sustav gospodarenja otpadom na području Istarske županije2.Sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule
Grb Grada Pule

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak 18. veljače 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači. Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gra…
Grb Grada Pule

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 26. ožujka 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog …
Grb Grada Pule

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 16. travnja 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog…
Grb Grada Pule

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 14. svibnja 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Gradskog…
Grb Grada Pule

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

37. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se 10. lipnja 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači. Tema sjednice je prijedlog Projekta prometne strategije Grada Pule.
Grb Grada Pule

38. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

38. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se 27. lipnja 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači. Tema sjednice je Konačni prijedlog Generalnog urbanističkog plana grada Pule.
Grb Grada Pule

39. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća od 14.05.2008.3.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća od 10.06.2008.4.Don…
Grb Grada Pule

40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1)Vijećnička pitanja2)Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 38. sjednice Gradskog vijeća od 27.06.2008. godine3)Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva M…
Grb Grada Pule

41. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Izvješće Mandatne komisije:a.o prestanku vijećničkog mandata Latinke Janjanin i verifikaciji mandata zamjenika člana u Vijeću (Dušanka Šijan-Pavletić)b.o prest…
Grb Grada Pule

42. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća od 01.10.2008. godine3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javne ustanove Pula …
Grb Grada Pule

43. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća od 29.10.2008. godine3.Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule4.Donošenje Zaključka o …