Novosti

Grb Grada Pule

Odluke iz djelokruga Upravnog odjela

ZAKLJUČAK o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjelaODLUKA o ekonomskoj cijeni koštanja programa predškolskogodgoja i sudjelovanju roditelja u cijeni zapredškolske ustanove u v…
Grb Grada Pule

Analiza osnovnih troškova u Puli

Analiza osnovnih troškova u Puli sadrži usporedni prikaz visine naknada, doprinosa, poreza, prireza, plina, vode, odvoza otpada i cijene predškolskog odgoja i naobrazbe u Poreču, Puli, Zadru, Rijeci …
Grb Grada Pule

Porez na potrošnju

Obveznici poreza na potrošnju na području grada Pule predaju Obrazac PP-MI-PO, mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju, u pisarnicu Grada Pule, zgrada Upravnog odjela za proračun i …
Grb Grada Pule

Obavijest obveznicima poreza na tvrtku

Obavještavamo obveznike poreza na tvrtku na području grada Pule da je Grad Pula, Upravni odjel za proračun i gospodrstvo od 01.01.2003.g. nadležan za poslove u svezi utvrđivanja, evidencije, nadzora,…
Grb Grada Pule

Žiro-račun Grada Pule

Grad Pula od 1. rujna 2007. posluje putem Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb. Uplate se usmjeravaju na žiro-račun: Grad Pula Gradsko poglavarstvo, broj 2390001-1835900006 (pozivi na broj se ne mije…
Grb Grada Pule

Uplate bez troškova provizije

Obavještavamo cijenjene građane da svoje obveze prema Gradu Puli po osnovi komunalne naknade, otplate stana, najamnine, komunalnog doprinosa, naknade za zemljište kao i sve druge obveze koju se plaća…
Grb Grada Pule

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 29. svibnja 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1. Za rad sjednice predložen je dnevni red:1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje…
Grb Grada Pule

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak 26. veljače 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.DNEVNI RED:1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika s 21…
Grb Grada Pule

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedećiD N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika a)sa 17. sjednice Gradskog vijeća od 28.11.2006.b)sa 18. sjednice Gradskog vijeća od 05.i 0…
Grb Grada Pule

23. sjednica Gradskog vijeća grda Pule

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak 23. travnja 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.Za rad sjednice predložen je dnevni red:1. Vijećnička pitanja2. Usvaj…
Grb Grada Pule

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D :1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća od 29.05.2007.3.Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule4.Donošenje Odluke o izmjeni i dop…
Grb Grada Pule

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

3.8.2007. - 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 8. kolovoza 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisni…
Grb Grada Pule

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 28. kolovoza 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 26. sj…
Grb Grada Pule

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 26. rujna 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjed…
Grb Grada Pule

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

21.9.2007. - 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u subotu 29. rujna 2007. u 10 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.Dnevni red1. Vijećnička pitanja2. Donošenje Odluke o izmjeni i …