Javna nabava

REGISTRI UGOVORA

Grad Pula-Pola objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi te Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga (jednostavna nabava).
Objave ovih registara i pregleda ugovora propisane su Zakonom o javnoj nabavi(„Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj25/13,85/15i 69/22), te Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17, 144/20 i 30/23).

Temeljemčlanka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17, 144/20 i 30/23)Grad Pula-Pola od 1.1.2018. godine Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 2.650,00 eura, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Registar ugovora, sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/17, 144/20 i 30/23), možete pogledati na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Svakih šest mjeseci ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 2.650,00 eura (sa stanjem upisa od 1.1.2018.) Grad Pula-Pola objavljuje i na ovom mjestu:


Arhiva ugovora