Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma

Odsjek za informatiku

Kontakt:

Grad Pula
Upravni odjel za financije i opću upravu
Odsjek za informatiku
Forum 2, 52100 Pula
tel: 052/371-906; 052/371-908
fax: 052/211 939

U Odsjeku za informatiku obavljaju se poslovi:

  • planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava, geoinformacijskih sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Grada, te sustava komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-uprave,
  • planiranja, nabave, upravljanja i održavanja računalno-komunikacijskih resursa, nadzora nad radom mreže te osiguravanja sigurnosti i zaštite podataka,
  • vezani za javnu nabavu roba, radova i usluga iz nadležnosti Odsjeka,
  • planiranja i provođenja edukacije za korištenje računalne opreme, programa i alata u radu.