Odsjek za informatiku

e-Pula

Uvođenje e-potpisa u poslovanje gradskih službi, korisnicima usluga otvara se mogućnost da putem svoje elektroničke pošte (e-maila) dostavljaju podneske prema gradskoj upravi i preuzimaju akte kreirane od strane gradske uprave.
U nastavku možete preuzeti slijedeće dokumente: