Mjesna samouprava

Mjesni odbor Vidikovac

Mjesni odbor Vidikovac obuhvaća područja gradskih četvrti Monte-rizzi i Drenovica smješteno na površini od 1.098.976 m2 na kojem živi 5.883 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Voltićeva 1

Prikaz granica mjesnog odbora Vidikovac

Prikaz granica mjesnog odbora Vidikovac
Mjesni odbor Vidikovac