Mjesni odbor Vidikovac

Vijeće Mjesnog odbora Vidikovac

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 18. veljače 2024. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. ožujka 2024. godine.

Predsjednik:BORIS IVANČIĆ

Zamjenik predsjednika: STEVAN MUIDŽA

Članovi:

  • MARIN ŽEPINA
  • ALEKSANDAR FRANČEŠEVIĆ
  • KATJA PEĆANAC
  • DARIO DEBELJUH
  • NIKŠA MINIĆ
  • DOMINIK TOMISLAV VLADIĆ
  • ŽELJKO ČALIĆ
  • MARIJAN BAŠIĆ
  • SILVANA GAL

Poslovnik o radu Vijeća MO Vidikovac

Dokumenti: