Mjesna samouprava

Mjesni odbor Stoja

Mjesni odbor Stoja obuhvaća područja gradskih četvrti Musil, Vergarola, Sveti Petar, Barake, Valkane i gradskih turističkih predjela Valovine i Stoja smješteno na površini od 2.955.950 m2 na kojem živi 1.622 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Lettisova 1.

Prikaz granica mjesnog odbora Stoja

Prikaz granica mjesnog odbora Stoja
Mjesni odbor Stoja