Mjesni odbor Stoja

MO Stoja - Kontakt

Referent I za mjesnu samoupravu: Marjan Čupić
Adresa:Lettisova ulica 1
Uredovno vrijeme:četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon:052/211-742
Kontakt mobitel:099/ 493 4106
E-mail:stoja.mjesniodbor@pula.hr