Mjesna samouprava

Mjesni odbor Gregovica

Mjesni odbor Gregovica obuhvaća područja gradskih četvrti Pragrande, Sveti Mihovil, Bolnica i Gregovica smješteno na površini od 1.408.490 m2 na kojem živi 2.680 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Mutilska ulica 44

Prikaz granica mjesnog odbora Gregovica

Prikaz granica mjesnog odbora Gregovica
Mjesni odbor Gregovica