Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 25.02.2014.

U utorak, 25. veljače 2014. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Svečana prisega - Danijel Ferić
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća od 12.12.2013. godine
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pule u 2013. godini
 5. Donošenje Odluke o:
  a) izmjeni Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje
  b) izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
 6. Donošenje Odluke o:
  a) prihvaćanju predstečajne nagodbe - Magma d.d. Zagreb
  b) prihvaćanju predstečajne nagodbe - Institut IGH d.d. Zagreb
 7. Donošenje Zaključka o:
  a) ispravci Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje Pula
  b) davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Monte Zaro
  c) davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac
  d) davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
 8. Donošenje Odluke o:
  a) razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
  b) razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose
  c) razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za plan i financije
 9. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 10. Donošenje Rješenja o:
  a) imenovanjupredsjednikaičlanaUpravnogvijećaGradskeknjižniceičitaonicePula
  b) imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Pula Film Festivala
 11. Donošenje Zaključka o prijedlogu mrtvozornika za područje Grada Pule
 12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2014. godinu
 13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje udjela u kapitalu društva Uljanik marina d.o.o. Pula"

Zapisnik