Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 09. 05. 2016.

Za ponedjeljak, 09. svibnja 2016. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Izvješće Mandatne komisije:
  a) ostavka vijećnika Bruna Nefata te verifikacija mandata zamjenika (Dunja Račić)
  b) mirovanje mandata vijećnice Elene Vian Projić te verifikacija mandata zamjenika (Denis Buršić)
 3. Usvajanje:
  a) Skraćenog zapisnika sa 21. /tematske/ sjednice Gradskog vijeća od 02.03.2016. godine
  b) Skraćenog zapisnika sa 22. /tematske/ sjednice Gradskog vijeća od 04.03.2016. godine
  c) Skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća od 07.03.2016. godine
 4. Donošenje Strategije razvoja turizma grada Pule 2016. - 2020. i Strateškog marketinškog plana turizma 2016. - 2020.
 5. Donošenje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2015. godinu
 7. Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji "Uvala Valovine" U Puli
 8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o grobljima
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2015. godinu
 10. Donošenje:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godine
  b) Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
 11. Donošenje OdlukeopristupanjugradonačelnikaGradaPuleinicijativi"Noviintegriranisporazumgradonačelnikaoklimiienergiji" ("TheNewIntegratedCovenantofMayorsforClimateandEnergy")
 12. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
 13. Donošenje Zaključka o podršci izdavačkoj kući EDIT

Poziv

Zapisnik