Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 15.12.2014.

Za ponedjeljak, 15. prosinca 2014. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća od 30.10.2014. godine
 3. Donošenje Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području grada Pule
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom
 5. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Sv. Katarina-Monumenti"
 6. Donošenje Odluke o komunalnom redu
 7. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
 9. Donošenje Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pula-Pola
 10. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
 11. Donošenje:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2015. godine
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  c) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2015. godinu
  d) Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
 12. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
 13. Donošenje:
  a) Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić Pula
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Pula
 14. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 15. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za razvoj

Zapisnik