Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U četvrtak, 12. kolovoza 2010. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća od 15.07.2010. godine
  3. Donošenje Odluke o izmjeni visine koeficijenta boravišne pristojbe
  4. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pule
  5. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Pule