Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Odluke o načinu ugovaranja uređenja građevinskog zemljišta gradnjom ili financiranjem troškova gradnje komunalne infrastrukture

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), Grad Pula je danas započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o:

- Nacrtu prijedloga Odluke o načinu ugovaranja uređenja građevinskog zemljišta gradnjom ili financiranjem troškova gradnje komunalne infrastrukture

Navedeno Savjetovanje provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 10. svibnja 2022. godine do zaključno 10. lipnja 2022. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: odluka.uredjenjezemljista@pula.hr

Prilozi: