Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pule u sprječavanju sukoba interesa

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), Grad Pula je dana 9. svibnja 2022. godine, započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pule u sprječavanju sukoba interesa.

Navedeno Savjetovanje provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 9. svibnja 2022. godine do zaključno 8. lipnja 2022. godine.

Adrese elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je kodeks.vijece@pula.hr

Prilozi: