Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Odluke o reguliranju prometa i opskrbe u pješačkim zonama, te zaustavljanju i parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Pule-Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), Grad Pula je danas, 24. ožujka 2022. godine, započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o reguliranju prometa i opskrbe u pješačkim zonama, te zaustavljanju i parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Pule-Pola

Navedeno Savjetovanje provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 24. ožujka 2022. godine do zaključno 23. travnja 2022. godine.

Adrese elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je odluka.opskrba@pula.hr 

Prilozi: