Završene eKonzultacije

Prijedlog Odluke o davanju stanova u najam

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 25. listopada 2021. godine započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu Odluke o davanju stanova u najam.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 25. listopada 2021. godine do 25. studenog 2021. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: stanovi-najam@pula.hr

Prateći dokumenti i dodatne informacije dostupni su u prilozima.

Prilozi: