Završene eKonzultacije

Nacrt Prijedloga Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula 28. listopada 2020. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Prijedloga Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za 2021. godinu.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 28. listopada 2020. godine do 28. studenog 2020. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je planupravljanjaPD21@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.

Prilozi: