Osobe s posebnim potrebama

Adresar ustanova i organizacija

Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske Županije

Pula, Stara tržnica 7,
tel. 212-074
MB: 03233138
e-mail: savez-udruga-invalida@pu.t-com.hr

Udruga slijepih Istarske Županije Pula

Zadarska 40
tel. 543-494, faks. 543-128
mob. 098 665 411
MB: 3203697
e-mail: udruga-slijepih-zupanije-istarske@pu.t-com.hr

Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije

Pula, Anticova 5
tel. 222-663,
098/1331-869
MB: 3236242
e-mail: udruga.gluhih.i.nagluhih@hi.t-com.hr, ugnzi@net.hr

Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju

Pula, Rimske centurijacije 69
tel. 505-597 Rojc, 098/585-557
MB: 03725782
e-mail: gvido.radolovic@pu.t-com.hr

Društvo distrofičara Istre

Pula, Trg na mostu 2
tel. 217-242, 091/538 8717
WWW: www.ddi.hr
MB: 3159493
e-mail: ddi@pu.t-com.hr

Udruga civilnih invalida rata

Pula, Zadarska 8
tel. 218-265, 098/9092601
MB: 03232310

Udruga invalida rada Grada Pule

Tomasinijeva 11,52100 Pula
tel. 212-961
MB: 3291855
e-mail: udruga.invalida.rada.grada.pule@pu.t-com.hr

Udruga cerebralne paralize

Pula, Budičinova 23
tel. 098/9596-412, 212-339
MB: 2005956
e-mail: cpistra@cpistra.hr, goga.hosni@yahoo.com

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom IŽ Pula

Zadarska 8,
tel. 213-623, fax. 522-522
Ozren Catela 098/1898-944
MB: 3251403
e-mail: ured@mristra.hr

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom – Podružnica Pula

Gajeva 3
tel. 505-576
Armando Radolović 091/6505-576
MB 03263347
e-mail: dosti(at)hi.t-com.hr

Centar za inkluziju i podršku u zajednici

Pula, Ujevićeva 1
tel. 522-233, fax. 522-237
Marko Perkov 098/92-44-550
MB: 1971875
e-mail: ured@centar-podrske.hr
Web: www.centar-podrske.hr

Udruga studenata s tjelesnim poteškoćama "Snaga"

Pula, Ronjgova 1
tel. 098/9297-447
e-mail: milanra@gmail.com

Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara

HUPT - Istarski ogranak (kod Kladušan)
Pula, Zoranićeva 17
tel. 213-095, 091/5971-626
MB: 2344017
e-mail: upitiz@net.hr

Udruge zaštite osoba s invaliditetom

Zaštitna radionica TEKOP NOVA

Pula, Flanatička 29
tel. 500-598
MB: 1767615
e-mail: tekop.nova@pu.t-com.hr

Centar za rehabilitaciju Pula

Pula, Santoriova 11
tel. 543-305
fax. 540-261
MB: 03549496
e-mail: centarzr@inet.hr

Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju

Pula, Gajeva 3
tel. 505-597
MB: 089997
e-mail: gvido.radolovic@pu.t-com.hr

Down centar Pula

Pula, Gajeva 14
PP80
tel./fax. 222-204
tel. 091/2122-202
WWW: www.downcentar.hr
MB: 1963562
e-mail: info@downcentar.hr

Centar za pomoć i njegu Pula

Pula, Valturska 61
tel. 830-243, 091/5555-925, 091/3304-004
MB: 1638971
e-mail: nevio8@gmail.com

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda

Pula, P. Budičin 23
tel. 222-358, 091/5396-414
MB: 1486594
e-mail: info.dczr@gmail.com,