Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva

Pročelnica

Emina Popović Sterpin
Adresa: Sergijevaca 2
Telefon: 052/371-915
E-mail: emina.popovicsterpin@pula.hr

Djelokrug

Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva obavlja:

  • poslove praćenja i proučavanja područja kulture i civilnog društva,
  • poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi,
  • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi u vlasništvu Grada,
  • poslove predlaganja i sudjelovanja u organizaciji događanja i manifestacija važnih za promociju Grada kao destinacije,
  • poslove suradnje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti s područja kulture i civilnog društva,
  • poslove praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja programa i projekata vezanih za područje kulture i civilnog društva,
  • poslove na unapređenju rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, političkih stranaka, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za Grad.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Poveznice