Upravni odjel za kulturu

p.o. PROČELNICA

Emina Popović Sterpin
Adresa: Sergijevaca 2
Telefon: 052/371-915
E-mail: emina.popovicsterpin@pula.hr

Djelokrug

Upravni odjel za kulturu obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove praćenja i proučavanja stanja te poticanja razvoja u području kulture: rada udruga, umjetničkih organizacija, fizičkih i pravnih osoba koji djeluju u području kulture,

- poslove predlaganja i praćenja javnih potreba u kulturi Grada Pule koji se odnose na podršku svim umjetničkim djelatnostima, rad kulturnih vijeća, izradu kriterija za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Pule, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za pojedine programe i projekte, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna,

- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Pula osnivač, odnosno drugih institucija koje obavljaju djelatnosti od interesa za Grad,

- poslove izrade analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u kulturnim djelatnostima, davanje inicijativa i prijedloga za unapređenje i razvoj stanja u pojedinim kulturnim područjima,

- poslove istraživanja, organizacije i koordinacije razvoja novih projekata iz područja kulture,

- davanje stručne pomoći i podrške pri rješavanju problema u provedbi projekata gradskim ustanovama, udrugama i drugim organizacijama iz područja kulture,

- stručne poslove u svezi s kulturnim manifestacijama, programima od interesa za Grad i programima unutar spomenika kulturne baštine,

- poslove upravljanja i razvoja Gradske zbirke umjetnina i Gradske galerije Pula,

- poslove predlaganja i sudjelovanja u organizaciji događanja i manifestacija značajnih za promociju Grada Pule kao kulturne destinacije.

            U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.