Odsjek za proračun i naplatu prihoda 

Slika arene
Kontakt:

Grad Pula
Upravni odjel za financije i gospodarstvo
Odsjek za proračun i naplatu prihoda
Polanijev prolaz 2, 52100 Pula
tel: 052/371-977
fax: 052/223-015 
 
 
 
 
 


U Odsjeku za proračun i naplatu prihoda obavljaju se poslovi:

  • planiranja i izrade prijedloga proračuna Grada, izvještaja o izvršenju proračuna, kontrole izvršavanja proračuna, 
  • praćenja i analize likvidnosti proračuna,
  • provedbe postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
  • izrade akata za davanje suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada,
  • vezani uz utvrđivanje i naplatu gradskih poreza,
  • vođenja analitičkih evidencija prihoda Grada, zaduženje i naplata prihoda Grada.