Obavijesti

 

Radno vrijeme ugostitelja

Slika Foruma po noći

Obavještavaju se svi ugostitelji grada Pule, da u slučaju produženog radnog vremena, pravovremeno odnosno najmanje tri dana prije organiziranja...

Više...

 

Prijava kuće za odmor

Maketa kuće i novčići ispod

 

Uplata bez troškova provizije

Uplata bez troškova provizije

Obavještavamo cijenjene građane da svoje obveze prema Gradu Puli po osnovi komunalne naknade, otplate stana, najamnine, komunalnog doprinosa, naknade za zemljište kao i sve druge obveze koju se plaćaju u korist Grada Pule mogu uplaćivati bez troškova provizije u bilo kojoj od 165 jedinica Financijske agencije. Više...


Lokalna riznica

Slika arene

Grad Pula od 01. siječnja 2012. godine uveo je Lokalnu riznicu za sve svoje proračunske korisnike. Više...

 

 

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Točenje alkohola iz boce u čašu

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića plaća se na potrošnju: alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području grada Pule. Više...

 


Odgoda plaćanja i otpis duga

Slika s digitronom i laptopom
 


Domaća web tržnica

Pomidori s natpisom na slici "Domaća web tržnica"

Pokrenuta je prva online tržnica lokalnih poljoprivrednih proizvoda s područja Istre. Aplikacija za izravnu trgovinu pod nazivom "Domaća web tržnica" dostupna je na adresi www.trznica-trg.eu. Više...Potpore poljoprivredi

Osoba bere masline

Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju višeGrad Pula ugovorio trajni nalog s PBZ Bankom

Logo PBZ banke

Grad Pula i Privredna banka Zagreb d.d. zaključili Ugovor o izvršavanju izravnih terećenja za platnu usluga kojom banka, na osnovi suglasnosti, za zainteresirane građane Pule može vršiti tromjesečna ili mjesečna plaćanja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda te obavezu za otkup stana izravnim terećenjem računa građana. Više...


Prijava Mjesečnog izvješća poreza na potrošnju elektronskim putem

Graf prikazan na slici

Grad Pula je, s ciljem jednostavnijeg i bržeg dostavljanja obrasca PP-MI-PO, od 1. listopada svim poreznim obveznicima omogućio dostavljanje, odnosno prijavu Mjesečnog izvješća o obračunu i uplati poreza na potrošnju elektronskim putem. Više...


Porez na potrošnju - punomoć

Novčanice od 100 kuna