Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednica: Marija Langer
mob: 00385 98 689 348

Zamjenik predsjednice: Vinko Knez   

Članovi Vijeća:

 1. Antonija Bubić
 2. Bojan Bukovnik
 3. Cvetka Celija
 4. Vesna Jelinčić
 5. Bojan Kaučić
 6. Kristina Kocanović
 7. Milena Križman
 8. Stanko Nanut
 9. Damijana Pezdirc
 10. Alojzija Slivar
 11. Frančiška Uzunić
 12. Klaudija Ana Velimirović 
 13. Janez Velkavrh


Vijeće je konstituirano 18. lipnja 2019. godine.

VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
SVET SLOVENSKE NARODNE MANJŠINE MESTA PULJ

Adresa: Pula, Hermana Dalmatina 4
e-mail: 
slovenci@skdistra.hr

Dokumenti: