Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Orce Stojkoski  
                          e-mail: orce.stoj@gmail.com
                           mob: 00 385 91 571 2971

Zamjenik predsjednika: Igor Janevski  

Članovi Vijeća:

 1. Borče Atanasoski
 2. Nicol Stojkoska
 3. Violeta Matrakoska Varga
 4. Vesa Prelogova
 5. Violeta Rabasović
 6. Saška Solomonovska Janevska
 7. Sašo Trajčeski
 8. Filip Filiposki
 9. Trajko Stojkoski
 10. Milena Zlateska
 11. Ratko Zlateski
 12. Mihaela Zlateska
 13. Djore Vaskov

Vijeće je konstituirano 18. lipnja 2019. godine.

VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
СОВЕТ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНO МАЛЦИНСТO НА ГРАД ПУЛА
Adresa: Pula, Maksimijanova 23
E-mail: vijecemnm.pula@gmail.com
Facebook: Vijece makedonske nacionalne manjine Istarske županije i grada Pule