Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Mirko Vučinić  
mob: 00385 99 213 8317

Zamjenik predsjednika: Boris Mićunović

Članovi Vijeća :  

 1. Božidar Radulović
 2. Irena Vladisavljević
 3. Vidak Mićunović
 4. Ljubiša Kilibarda
 5. Gojko Nešković
 6. Bogić Bulatović
 7. Slobodan Mirković
 8. Novak Bošković
 9. Milan Drobnjak
 10. Aleksandar Taušan
 11. Mirko Ivanović
 12. Rade Batrićević
 13. Nikša Minić

Vijeće je konstituirano 18. lipnja 2019. godine.

VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Držićeva 4
e-mail: 
zcivpula@gmail.com

Dokumenti: